Privacy Policy

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze website of enige andere pagina binnen het domein Pan4Gold.nl. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen of op enige andere wijze interactie met u tot stand te brengen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons-)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Pan4Gold.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Pan4Gold.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Sqills. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Pan4Gold.nl.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert


Webhosting/e-mail

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Yourhosting en de webshop draait op de diensten van Lightspeed
Yourhosting/Lightspeed verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden.
Yourhosting/Lightspeed heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.
Yourhosting/Lightspeed is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Yourhosting heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie.
Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.
Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.
Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PostNL/DHL/DPD via MyParcel

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.
Wij maken gebruik van de diensten van PostNL/DHL/DPD voor het uitvoeren van de leveringen.
Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL/DHL/DPD delen.
PostNL/DHL/DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.
In het geval dat PostNL/DHL/DPD onderaannemers inschakelt, stelt PostNL/DHL/DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturen

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van Excel.
Wij delen deze gegevens niet en zijn alleen voor onze eigen administratie.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen en zijn voor de belastingopgave van belang.
Uw persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen.

Je account

In je account op pan4gold slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en geboortedatum.
Handig, want dan hoef je deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren.
We bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen zodat je deze makkelijk kan terugvinden.

Een account aanmaken is niet verplicht, u kunt ook als gast een bestelling doen!!!